Křesťanství a úpadek

Na rozdíl od starých antických civilizací a říší došlo s rozkvětem křesťanské civilizace ke zhoršení hygienických podmínek tehdejších sídel, zejména větších. Jako by duchovní stránka křesťanství zcela zatemnila rozum a starost o hmotné záležitosti se soustředila jen na peníze a moc. Je nesporné, že evropský křesťanský ranný středověk znamenal hygienickou katastrofu.

Humus a zápach končí

Páchnoucí potůčky tekutých i jiných odpadků uprostřed největších středověkých měst ale neměly naštěstí dlouhého trvání. Již po několika staletích se situace stala tak neúnosnou, že byla vydána první nařízení o zákazu vylévání odpadových tekutin na ulice. Brzy začaly vznikat první stavby, které bychom již mohly označit jakokanalizace. Zprvu jen povrchová korýtka, později již podzemní stoky, kterými odpad odtékal mimo okruh měst.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup