Provedeme Vás labyrintem právního řádu

Založení společností je u nás složitější než na Západě. Nejde jenom vyplnit formulář a podepsat. Vše musí mít formu notářských zápisů a musí obsahovat veškeré náležitosti, které jsou někdy nejednoznačné. Naši odborní pracovníci však znají pravidla a mohou vypracovat potřebné listiny, které jsou nutné pro zápis do OR. Tím okamžikem získáváte právní subjektivitu. Nabízíme i další služby, jako vedení účetnictví, poskytnutí sídla nebo daňové poradenství.

Pro začínající podnikatele

Naši profesionální pracovníci Vám pomohou při zdolávání všech etap založení společností. Nové právní poměry určují podmínky vzniku firem s právní subjektivitou. Zažila jsem přeměnu obchodního družstva na akciovku a nebyl to žádný med. Jednalo se o dost složitý proces, kdy bylo nutné přizvat řadu odborníků, soudních znalců, právníků, auditorů a daňových poradců. Tohoto se můžete zbavit, obrátíte-li se na nás.